HSB Brf. Berga

Bostadsrättsföreningen HSB Berga


Biltvätt

Biltvättarna är en jättefin service åt oss medlemmar. Tyvärr har vissa misskött biltvättarna genom att tillåta utomstående använda dem. Skulle allt för många tvätta sina bilar kommer föreningen bli ålagd enligt lag att installera en mycket dyr reningsanläggning. Följden skulle bli att vi tvingas stänga biltvättarna. Styrelsen har därför beslutat att endast en nyckelbricka/tagg per betalande lägenhet kommer delas ut och att antalet tvättar begränsas till 4 per månad. Vattnet kommer att vara på 2 h per tvätt. Om man bokar 2 tvättider efter varandra måste man efter 2 timmar lägga på taggen för att aktivera vatten tredje timmen. Detta är en nödvändig lösning för att vi ska kunna behålla våra biltvättar. Priset är 50 kr på månad och bokning sker antingen i grovsoprummet mellan 60- och 70-gården eller på internet eller på områdeskontoret. För närvarande kan man bara göra internetbokning om man har Explorer eller Firefox som webläsare. Man måste också ha Java installerat för att kunna boka. Klicka på länken för att installera Java.

http://java.com/sv
Boka här

© 2018 Styrelsen Brf. Berga
Kontakta oss på info@hsbberga.se