Förändring i miljörummen som sker den 9 oktober 2023

Som ett led i arbetet med sophantering inom Brf Berga har styrelsen fattat vissa beslut som berör samtliga boende.

I första etappen kommer de stora restavfallskärlen i miljörummen vid 40-gården samt 70-gården att bytas ut till mindre kärl med inkastluckor. Anledningen till detta är att det önskas en förbättring med sopsorteringen vilket i det långa loppet kommer innebära att vi kan sänka våra avfallskostnader. Dessa två miljörum börjar vi med för att se hur det faller ut, samt för att kunna se hur många eller få kärl det kan komma att behövas i de olika miljörummen.

Med detta kommer vi även att stänga samtliga grovsoprum den 9 oktober. Anledningen till detta är att det ofta hamnar saker där som inte skall/får stå där. Vilket i sin tur kostar föreningen.

Vi hänvisar boende till NSR återvinningsgård på Väla för att hantera grovsopor. Två gånger per år kommer det att finnas två container som är till boendes förfogande. Vart dessa blir placerade samt när de kommer informeras boende om i god tid.

Göran, vår kontaktperson på NSR, kommer inför denna förändring att besöka miljöhusen den 9 oktober följande tider:

40-gårdens miljörum mellan 17.00-18.00
70-gårdens miljörum mellan 18.15-19.15