HSB Brf Berga är beläget på Västra Berga i Helsingborgs norra del. Stora grönområde med kullarna som utmärkande landmärke gör det till en mycket behaglig miljö för alla att bo och leva i.

Läs mer om HSB Brf Berga


Kontroll av ventilation

Det börjar bli dags för obligatorisk ventilationskontroll (OVK) i föreningen. Mer information finns i informationsbladet samt på projektsidan.

Biltvätten går att boka igen

De tidigare problemen med biltvätten är åtgärdade och det går nu att boka den igen.

Nyhetsbrev och informationsblad

Idag publiceras både höstens nyhetsbrev och ett nytt informationsblad om balkongrenoveringen.

Förändring i miljörummen som sker den 9 oktober 2023

Som ett led i arbetet med sophantering inom Brf Berga har styrelsen fattat vissa beslut som berör samtliga boende.

I första etappen kommer de stora restavfallskärlen i miljörummen vid 40-gården samt 70-gården att bytas ut till mindre kärl med inkastluckor. Anledningen till detta är att det önskas en förbättring med sopsorteringen vilket i det långa loppet kommer innebära att vi kan sänka våra avfallskostnader. Dessa två miljörum börjar vi med för att se hur det faller ut, samt för att kunna se hur många eller få kärl det kan komma att behövas i de olika miljörummen.

Med detta kommer vi även att stänga samtliga grovsoprum den 9 oktober. Anledningen till detta är att det ofta hamnar saker där som inte skall/får stå där. Vilket i sin tur kostar föreningen.

Vi hänvisar boende till NSR återvinningsgård på Väla för att hantera grovsopor. Två gånger per år kommer det att finnas två container som är till boendes förfogande. Vart dessa blir placerade samt när de kommer informeras boende om i god tid.

Göran, vår kontaktperson på NSR, kommer inför denna förändring att besöka miljöhusen den 9 oktober följande tider:

40-gårdens miljörum mellan 17.00-18.00
70-gårdens miljörum mellan 18.15-19.15

Medlemsinformation avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja nu utgående årsavgifter med 1 % från den 1 oktober 2023.

Informationslappen om höjningen finns att ladda ner här.