HSB Brf Berga är beläget på Västra Berga i Helsingborgs norra del. Stora grönområde med kullarna som utmärkande landmärke gör det till en mycket behaglig miljö för alla att bo och leva i.

Läs mer om HSB Brf Berga


Nyhetsbrev mars 2023

Nyhetsbrevet för mars 2023 finns nu tillgängligt under nyhetsbrev mars 2023.

Digitala P-tillstånd

Information om hur du aktiverar ditt digitala P-tillstånd hittar du i Aimo Parks informationsfolder.

Vinterns nyhetsbrev

Nu finns december månads nyhetsbrev tillgängligt här på hemsidan. Du hittar nyhetsbrevet på denna länken.

Styrelsen önskar alla en riktigt god jul och ett gott nytt år!

Höstens nyhetsbrev

Nu finns höstens nyhetsbrev tillgängligt här på hemisdan. Du hittar nyhetsbrevet på denna länken.

Medlemsinformation avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja nu utgående årsavgifter med 1,5 % från den 1 oktober 2022.

Avgiftshöjningen beror främst på ökade kostnader såsom el, renhållning och räntor.