Miljö & avfall

Här finner du all viktig information om avfallshantering, miljö, m.m.

Grovsopor

Det är enbart de grovsopor som anges på anslagstavlan i grovsoprummet som får lämnas. Alla övriga grovsopor, inklusive alla vitvaror, kan du lämna kostnadsfritt på återvinningscentralen på NSR Filborna. Du kan läsa mer om hur vi ska hantera vårt avfall på bästa sätt på NSR.

Biltvätt

Kontakta områdeskontoret vid intresse att använda biltvätten. Notera att tvätten enbart är till för de bilar där bostadsrättshavaren är ägare. Den som bryter mot detta riskerar att bli uppsagd från rätten att använda biltvätten.

Hundrastning

För allas trevnad och trygghet är det inte tillåtet att rasta hundar på våra gårdar. Skulle det trots detta inträffa en “olycka” måste du plocka upp efter hunden.

Fettratt

Fettrattar finns att hämta på områdeskontoret. Dessa använder vi för att undvika att hälla ut fett i avloppet. Tratten fästs på en PET-flaska och man häller sedan fettet i flaskan. När PET-flaskan är full kastar man den i restavfallet. Detta gör vi för att förebygga att fett fastnar i avloppsrören som till slut kommer att korka igen. Det är en kostsam process att behöva rensa rören.