Läckage på fjärrvärmen

Öresundskraft har upptäckt ett läckage på fjärrvärmen utanför Kadettgatan 60. Det kommer därför behöva grävas där. Företaget AKEA kommer att utföra grävningen. Berörda kommer bli informerade när exakt detta kommer ske.