Medlemsinformation avgiftshöjning

Styrelsen har beslutat att höja nu utgående årsavgifter med 1 % från den 1 oktober 2023.

Informationslappen om höjningen finns att ladda ner här.